Hopp til innhold

Prosjekt

Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden.


Sammendrag

SAMMENDRAG Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden. Prosjektet har flere formål: 1) beskrive kvaliteteten på data i dødsårsaksregisteret gjennom forekomst av såkalte "garbage" koder som underliggende dødsårsak 2) benytte tilleggsdata fra sykehusinnleggelser og andre kontakter med spesialisthelsetjenesten til å evaluere og forbedre redistribusjonsalgoritmer som benyttes i det internasjonale "Global Burden of Disease" prosjektet 3) Gi en epidemiologisk beskrivelse av dødsfall i sykehus og dødsfall etter kontakter med spesialisthelsetjenesten for årene 2008-2012. Forskningsprosjektet har sitt utspring i Sykdomsbyrdeprosjektet som er etablert ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2013 og en datakopling etablert under en datakvalitetssikringsavtale mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. REK søkes for å hjemle deling av data med forskere utenfor registrene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Stein Emil Vollset, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Stein Emil Vollset, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet