Hopp til innhold

Prosjekt

Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge norsk forskning om tiltak mot vold i nære relasjoner for å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull.


Sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge norsk forskning om tiltak mot vold i nære relasjoner for å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull. 

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en rapport og som et eller flere interaktive nettbaserte forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Sveinung Odland, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet
Kari Stefansen, OsloMet - storbyuniversitetet
Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
Geir Smedslund, Folkehelseinstituttet
Asbjørn Kulseng Steiro, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet