Hopp til innhold

Prosjekt

Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven. Delprosjekt 2: Belyse bruk av alkoholpolitiske virkemidler lokalt, nasjonalt og overnasjonalt.


Sammendrag

Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven. FHI skal ifølge tildelingsbrevet fra HOD utføre oppdrag som følge av endringer i alkoholloven. For å undersøke endringer som følge av endringene i alkohollovgivningen vil vi samle inn data fra 2015 til 2021 gjennom undersøkelsen «Kommunenes forvaltning av alkoholloven» som gjennomføres årlig.

Delprosjekt 2. Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå med hensyn til prosesser som ligger til grunn for utvikling og iverksetting av politikk og effekter av politiske virkemidler på helsemessige og sosiale forhold. I 2018 vil arbeid med lokal alkoholpolitikk og søknader om ekstern finansiering til dette være prioritert. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristin Buvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingeborg Margrete Rossow, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet