Hopp til innhold

Prosjekt

Negative konsekvenser av andres alkoholbruk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Fokus på fire former for negative konsekvenser av alkoholbruk: vold, negative konsekvenser for barns helse og velferd, promillekjøring og opplevde problemer knyttet til andres alkoholbruk.


Sammendrag

Hensikten med prosjektet er tredelt:

  1. Kartlegge forekomsten av opplevde negative konsekvenser av andres rusmiddelbruk (inkludert alkohol, narkotika og sigaretter) og hvorvidt utbredelsen varierer på tvers av substans, og avhengig av respondentenes eget rusmiddelbruk og demografiske forhold.
  2. En mer detaljert kartlegging av negative konsekvenser av andres alkoholbruk og mulige forskjeller i undergrupper av befolkningen. Dette er et samarbeid mellom de nordiske landene hvor vi bruker sammenlignbare data fra RARHA (The European Joint Action on reducing alcohol related harm).
  3. Når oppleves andres alkoholbruk i det offentlige rom og i private sammenhenger som uproblematisk, og når blir andres alkoholbruk et problem? Disse spørsmålene blir belyst ved hjelp av kvalitative data fra fokusgruppeintervjuer.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for Rusmiddeltiltak med Inger Synnøve Moan som prosjektleder, i samarbeid med forskere fra de andre nordiske landene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Inger Synnøve Moan, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingunn Olea Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elisabet Esbjerg Storvoll, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Margrete Rossow, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet