Hopp til innhold

Prosjekt

Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet etter døgnopphold i private eller offentlige rehabiliteringsinstitusjoner.


Sammendrag

Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet etter døgnopphold i private eller offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og – avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen vil omfatte både brukeropplevd kvalitet og brukerrapporterte resultater (PREMS og PROMS).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Mona Haugum, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Andrew Malcolm Garratt, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet