Hopp til innhold

Prosjekt

Narkotikabruk - omfang, forbruk, marked og aktører - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge. Nye surveydata fra SSB vil sammen med andre datasett bli analysert for å følge endringer i bruksmønstre i befolkningen og blant personer med et problemfylt narkotikabruk.


Sammendrag

Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge. Nye surveydata fra SSB vil sammen med andre datasett bli analysert for å følge endringer i bruksmønstre i befolkningen og blant personer med et problemfylt narkotikabruk. Vi vil få de første resultatene fra samarbeidet med NIVA om analyser av avløpsvann for å kartlegge trender 2014-2016 i forbruk av stimulerende stoffer ved tre norske renseanlegg som dekker hele eller deler av Oslo, Bergen og Stavanger. Det skal lages en rapport basert på sprøyteutdelingsdata fra 1993 til 2018.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Linn Gjersing, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Malcolm James Reid, Norsk institutt for vannforskning

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter