Hopp til innhold

Prosjekt

Mulige bivirkninger ved HPV vaksine blant nordiske jenter og gutter: Påvirker det utdannelsesforløpet? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne studien vil vi studere om HPV-vaksinasjon påvirker utdanning og deltakelse i arbeidslivet, som uttrykk for uønskede effekter/ bivirkninger av vaksinasjon.


Sammendrag

Humant papillomavirus (HPV) er en hyppig årsak til seksuelt overførte infeksjoner og visse høy-risiko HPV-typer kan forårsake livmorhalskreft. HPV-vaksine ble inkludert i de nasjonale barnevaksinasjonsprogrammene i de nordiske landene mellom 2009 og 2013. Danmark opplevde i en periode et fall i vaksinasjonsdekningen på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Dette ble ikke observert i de øvrige nordiske landene. I denne studien vil vi studere om HPV-vaksinasjon påvirker utdanning og deltakelse i arbeidslivet, som uttrykk for uønskede effekter/ bivirkninger av vaksinasjon. Vi vil også sammenlikne antallet kontakter med helsevesenet blant vaksinerte og uvaksinerte personer. De nordiske landene gir oss en unik mulighet for å sammenligne effekter på tvers av land med relativt like befolkninger og helsesystemer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ida Laake, Folkehelseinstituttet
Lill-Iren Schou Trogstad, Folkehelseinstituttet
Berit Feiring, Folkehelseinstituttet
Morten Andersen, Københavns Universitet
Kåre Mølbak, Statens Serum Institut
Lau Caspar Thygesen, Syddansk Universitet
Miia Artama, Tampereen yliopisto
Annette Kjær Ersbøll, Syddansk Universitet
Kari Natunen, Tampereen yliopisto
Janne Tolstrup, Syddansk Universitet
Marie Skov Kristensen, Syddansk Universitet

Om prosjektet