Hopp til innhold

Prosjekt

Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Få mer kunnskap om mors bruk av legemidler i svangerskapet kan gi muligheter for langtidseffekter på barnet.


Sammendrag

Vi har til nå ikke nok kunnskap om sikkerheten ved mors bruk av legemidler i svangerskapet med hensyn på muligheter for langtidseffeketer på barnet. Når nye legemidler kommer på markede har de ikke vært testet på gravide fordi dette ikke er etisk tilrådelig. Legemidlene tas likevel ofte i bruk også av gravide og vi vet at en stor andel gravide har behov for legemidler i svangerskapet. Vi vet enda mindre om effekter av fars legemiddelbruk i forbindelse med befruktning. I Norge er vi så heldige at vi har en stor undersøkelse der over 100 000 gravide kvinner har sagt ja til å delta. I denne studien rapporterer kvinnene blant annet om sin egen legemiddelbruk flere ganger i løpet av svangerskapet. Fedrene svarer også på ett spørreskjema. Etter fødselen rapporterer mor om hvordan det går med barnets utvikling. Ved å bruke data fra denne studien kan vi studere om mors og fras legemiddelbruk har uheldige konsekvenser for barnets utvikling mhp motorikk, spårk, atferd etc.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Handal, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet