Hopp til innhold

Prosjekt

Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom alkoholinntak og død.


Sammendrag

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom alkoholinntak og død. Et hovedspørsmål er om moderat alkoholbruk forebygger koronar hjertesykdom samt å undersøke mekanismen og hvilken betydning genene har. Befolkningsundersøkelsen CONOR skal kobles mot Dødsårsaksregisteret. Om lag 2500 personer skal inkluderes, 1000 døde av koronar hjertesykdom, 500 døde av kreft i tykktarm/endetarm og 1000 kontroller. DNA er samlet inn gjennom CONOR. CONOR er en samling helseopplysninger og blodprøver som skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen og omfatter standardiserte helse- og eksponeringsdata og biologisk materiale fra ca. 200000 personer. CONOR er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Datatilsynet har gitt Folkehelseinstituttet konsesjon til å behandle helseopplysningene i CONOR med hjemmel i helseregisterloven § 5 sammenholdt med personopplysningsloven §§ 33 og 34. Alle blodprøvene skal hentes fra HUNT som lagrer alt biologisk materiale fra CONOR. HUNT har en godkjent forskningsbiobank.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Aage Tverdal, Folkehelseinstituttet
Jørgen Bramness, Sykehuset Innlandet HF
Jenny Moe, Sykehuset Innlandet HF

Om prosjektet