Hopp til innhold

Prosjekt

Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med åpenvinklet glaukom. En metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet, og kostnadseffektivitet av metoden(e) til behandling av individer med åpenvinklet glaukom.


Sammendrag

Bestillerforum regionalt helseforetak (RHF) har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utarbeide en fullstendig metodevurdering for MIGS, gjennom det nasjonale systemet for introduksjon av nye metoder. Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet, og kostnadseffektivitet av metoden(e) til behandling av individer med åpenvinklet glaukom.  

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ulrikke Højslev Lund, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bjarne Robberstad, Folkehelseinstituttet
Beate Charlotte Fagerlund, Folkehelseinstituttet
Maria Julia Bidonde Torre, Folkehelseinstituttet
Lien Nguyen, Folkehelseinstituttet
Martin Lerner, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet