Hopp til innhold

Prosjekt

Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensning til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse.


 • Start

  01.10.2013

 • Slutt

  31.12.2023

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regional committees for medical and health research ethics

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Norwegian Institute of Public Health

 • Prosjektleder

  Jennifer Ruth Harris

Sammendrag

Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensing til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse. Man antar at det i de fleste tilfeller vil være et samspill mellom flere ulike miljøpåvirkninger, eksponeringstidspunkt og genetisk sårbarhet hos enkeltpersoner som avgjør helseutfall. Den totale byrden av miljøpåvirkninger et menneske utsettes for gjennom livsløpet kalles eksposomet. Forskning på hvordan samspill mellom flere faktorer påvirker helse krever svært kompliserte statistiske metoder. HEALS har som formål å utvikle metoder for å undersøke komplekse sammenhenger mellom miljøpåvirkninger gjennom livsløpet, individuell sårbarhet og helseutfall. Deretter skal man benytte data fra europeiske helseundersøkelser for å teste og forbedre metodene for ulike helseutfall, og se om metodene kan bekrefte kjente sammenhenger, og eventuelt avdekke nye.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jennifer Harris, Norwegian Institute of Public Health