Hopp til innhold

Prosjekt

Mental helse og diabetes i HUNT - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av forholdet mellom diabetes og mentale vansker, og risiko for senere diabetes-relaterte komplikasjoner, herunder død.


Sammendrag

Målet med prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom diabetes og mental vansker, og risiko for senere diabetes-relaterte komplikasjoner, herunder død. Hovedfokus er på lettere mentale lidelser, først og fremst symptomer på angst og depresjon. Tidligere studier har påvist en sammenheng mellom mentale vansker og diabetes, med fortsatt vet vi lite om hvordan slike symptomer påvirker forløpet av diabetes (både type 1 og 2). Et viktig punkt med dette prosjektet vil være å benytte nyere metodiske tilnærminger for å estimere mental lidelser, blant annet vil symptomer bli klassifisert ved hjelp av en bifaktoriell tilnærming, som har vist seg langt bedre enn vanlig to-faktor løsning (angst og depresjon) som inntil nå primært har blitt benyttet. Prosjektet vil benytte flere ulike studiedesign*** både kryss-seksjonelt og longitudinelt design, i tillegg til såkalte risiko-prediksjons-modeller.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet