Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Maternelle årsaker til astma hos barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Maternelle årsaker til astma hos barn

Prosjekt

Maternelle årsaker til astma hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vårt mål er å forstå den grunnleggendebiologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggendetiltak.


Sammendrag

Astma er en vanlig sykdom hos barn. Foreløpig er det ingen tiltak som
hindrer astma i å utvikle seg. Vårt mål er å forstå den grunnleggende
biologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggende
tiltak. Vi skal se på et uløst mysterium. Barn får oftere astma når mor har
sykdommen enn når far har den. Hvis vi kan finne årsaken til at det er slik, så
kan det lede frem til en ny mekanisme bak sykdomsutviklingen. Vi kommer
til å undersøke flere hypoteser. En av dem er at aktiv sykdom hos mor med
medikamentbruk under svangerskapet har en uheldig effekt på fosteret.
En annen er at maternelle genetiske varianter, uavhengig av sykdom hos
mor, har en innflytelse på fosteret som kommer i tillegg til den effekten mors
gener i fosteret har. En tredje mulighet er at astma er delvis bestemt av
genetiske varianter i mitokondrie-genomet. Dette genomet overføres direkte
fra mor til barn, mens det ikke er noen overføring av mitokondriegener fra
far til barn. Vi er også opptatt av de mulige effektene av variasjonen i de
ytterste delene av kromosomene (telomerene), siden det er en sterkere
maternell nedarving av telomerlengde fra mor enn fra far. I tillegg vil vi se
på muligheten til at imprintede gener (inaktivert hvis de kommer fra en av
foreldrene men ikke fra den andre av dem) kan predisponere for astma.
Vi skal også se på effektene av miljøet etter fødselen under antakelsen
om at det er forskjell på påvirkningen fra mor og far. For å studere dette
skal vi bruke de genene fra foreldrene som ikke er overført til barna, for å
bruke disse som indikatorer på maternelle og paternelle effekter. Alle disse
hypotesene skal vi teste ved å bruke data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa).
 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Abraham Aviv, Rutgers, The State University of New Jersey
Theodore Schurr, University of Pennsylvania

Start

05.03.2020

Slutt

31.08.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet avdeling

Senter for fruktbarhet og helse

Prosjektleder

Per Minor Magnus