Hopp til innhold

Prosjekt

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå (LONGFUNC) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet ønsker vi å studere aldringsprosesser og funksjonsnivå i et livsløpsperspektiv.


Sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å studere aldringsprosesser, og funksjonsnivå i et livsløpsperspektiv med bruk av den longitudinelle Tromsøundersøkelsen koblet med registerdata og innhenting av demensdiagnoser fra sykehusjournal og sykehjem. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bjørn Heine Strand, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ellen Melbye Langballe, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold HF
Astrid Bergland, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet
Anne-Johanne Søgaard, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Anette Hylen Ranhoff, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Lone Jørgensen, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nina Emaus, Ledelse IHO, UiT Norges arktiske universitet
Henrik Schirmer, Hjerte- og lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vegard Fykse Skirbekk, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Annette Vogt Hauger, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet

Om prosjektet