Hopp til innhold

Prosjekt

Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.


Sammendrag

Forholdet mellom familier med minoritetsbakgrunn og barnevernet beskrives noen ganger som konfliktfylt av både tjenesteytere, interesseorganisasjoner og minoritetsfamilier. Ett virkemiddel for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom barnevernet og minoritetsfamilier er bruk av linkarbeidere, også kalt brobyggere. Linkarbeidere er personer som fungerer som brobyggere og formidlere mellom to parter. De bistår i saker hvor kultursensitivitet og forståelse av kontekst er en forutsetning for vellykket kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering. Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

For å identifisere relevante studier vil en søkespesialist søke i internasjonale litteraturdatabaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere kunnskapsoppsummeringer og empiriske primærstudier fra år 2000-2020 som omhandler bruk av linkarbeidere i barnevernsarbeid og tilgrensende tjenester med barn og familier med minoritetsbakgrunn. To medarbeidere vil uavhengig av hverandre utføre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. De inkluderte studiene vil deretter bli vurdert for mulig risiko for systematiske skjevheter. Fra hver av de inkluderte studiene vil en forsker hente ut relevant informasjon og en annen forsker kontrollere at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut. Funnene vil bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Knag Fylkesnes, NORCE Helse, NORCE Norwegian Research Centre AS
Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning
Hege Kornør, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet