Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

Prosjekt

Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.


Sammendrag

Forholdet mellom familier med minoritetsbakgrunn og barnevernet beskrives noen ganger som konfliktfylt av både tjenesteytere, interesseorganisasjoner og minoritetsfamilier. Ett virkemiddel for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom barnevernet og minoritetsfamilier er bruk av linkarbeidere, også kalt brobyggere. Linkarbeidere er personer som fungerer som brobyggere og formidlere mellom to parter. De bistår i saker hvor kultursensitivitet og forståelse av kontekst er en forutsetning for vellykket kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering. Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

For å identifisere relevante studier vil en søkespesialist søke i internasjonale litteraturdatabaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere kunnskapsoppsummeringer og empiriske primærstudier fra år 2000-2020 som omhandler bruk av linkarbeidere i barnevernsarbeid og tilgrensende tjenester med barn og familier med minoritetsbakgrunn. To medarbeidere vil uavhengig av hverandre utføre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. De inkluderte studiene vil deretter bli vurdert for mulig risiko for systematiske skjevheter. Fra hver av de inkluderte studiene vil en forsker hente ut relevant informasjon og en annen forsker kontrollere at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut. Funnene vil bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elisabet Vivianne Hafstad, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Start

02.01.2020

Slutt

01.11.2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan linkarbeidere.pdf