Hopp til innhold

Prosjekt

Leveranse av kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet skal bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med Nasjonalt Kvalitetsindikatorsystem.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med Nasjonalt Kvalitetsindikatorsystem (NKI). FHI skal beregne og levere årlige resultater for de 10 etablerte kvalitetsindikatorene for 30 dagers overlevelse og 30 dagers reinnleggelse for norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak. I tillegg til at Helsedirektoratet publiserer disse resultatene på sine sider, publiserer FHI disse i en utfyllende og understøttende rapport med supplerende resultater. For å stimulere til ytterligere kvalitetsforbedring i helsetjenesten, lager FHI sykehusvise rapporter med mer detaljerte resultater for det enkelte sykehus. I tillegg skal også FHI delta i referansegrupper for NKI-systemet, samt utrede og utvikle nye indikatorer. Kvalitetsindikatorene for 30 dagers overlevelse leveres også som en del av datagrunnlaget for beregning av kvalitetsbasert finansiering (KBF) i helsetjenesten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Katrine Damgaard Skyrud, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Doris Tove Kristoffersen, Folkehelseinstituttet
Anja Elsrud Schou Lindman, Folkehelseinstituttet
Jon Helgeland, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet