Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Levekår og helse blant innvandrere i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Levekår og helse blant innvandrere i Norge

Prosjekt

Levekår og helse blant innvandrere i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Innvandrere utgjør nå 14% av befolkningen og flere studier viser at de har dårligere fysisk og psykisk helse enn den øvrige befolkningen.


Sammendrag

Innvandrere utgjør nå 14% av befolkningen og flere studier viser at de har dårligere fysisk og psykisk helse enn den øvrige befolkningen. Innvandrere er imidlertid en heterogen befolkningsgruppe. Vi vet at det er store variasjoner i helse etter blant annet kjønn, alder, landbakgrunn, botid og utdanning. Det er også store ulikheter i levekår. Kunnskapen om innvandreres helse og faktorer som påvirker denne er stor grad basert på data som er mer enn 10 år gamle. Hvilke grupper som utgjør de største innvandrergruppene i Norge har endret seg betraktelig siden disse dataene ble samlet inn. Det betyr at mye av kunnskapen vi har er utdatert. Det er derfor et stort behov for studier basert på nye data om risiko og beskyttelsesfaktorer for fysiske og psykiske helseplager blant innvandrere. 

 

Sosial integrasjon er sentral i innvandringspolitikken, og det er antatt at det har en positiv effekt på den enkeltes helse. Det er få norske studier som har undersøkt dette blant voksne. En studie fant at sosial integrasjon er forbundet med bedre psykisk helse blant innvandrermenn, men ikke blant innvandrerkvinner. Forfatterne mente motstridende verdier mellom kjønnsroller i de ulike kulturene kan skape stress for noen kvinner.  Denne studien bruker data fra 2001 og ser kun på forskjeller mellom innvandrere fra vestlig og ikke vestlig land; ikke på landbakgrunn. Det er dessuten flere måte å måle integrasjon. Ulike mål kan relateres til helse, og ulike helseproblemer/atferd på ulike måter. Andre studier viser at opplevd diskriminering og sosial isolasjon er viktig faktorer når det gjelder psykiske helse blant innvandrere, men vi vet lite om hvordan dette forholder seg til andre helseplager.

 

Dataene i dette prosjektet er samlet inn i forbindelse med SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere fra 2016. De representerer en unik mulighet til å få oppdatert og økt kunnskap om innvandreres helse. Formålet med prosjektet er å utforske helseforskjeller blant innvandrere og å identifisere risikofaktorer for ulike helseproblemer. Vi vil undersøke hvordan levekår og ulike mål på sosial integrasjon som språkferdigheter, botid, samfunnsdeltagelse, sosialnettverk, tilhørighet forholder seg til ulike helsemål (psykisk helse plager, kroniske sykdommer, fedme) og helseatferd (røyking, alkohol og rus).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Samera Azeem Qureshi, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Rune Johansen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Thor Indseth, Avdeling for formidling og bruk av kunnskap, Folkehelseinstituttet
Carine Øien-Ødegaard, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Start

01.12.2017

Slutt

31.12.2018

Status

Pågående

Finansiering

HDI

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton