Hopp til innhold

Prosjekt

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet: Effekter og erfaringer. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter av LAR sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet, og om erfaringer med LAR blant brukere og helsepersonell.


Sammendrag

Oppsummert forskning fra tidligere år viser godt dokumenterte gunstige effekter av LAR: sammenliknet med pasienter i ikke-medikamentell behandling blir LAR-pasientene lenger i behandlingen og de bruker mindre heroin og andre ikke-foreskrevne opioider. Vi kan ikke utelukke at nyere forskning kan endre dette bildet. Videre vil pasientenes og behandlernes erfaringer med LAR ha betydning for anbefalinger i en retningslinje.  

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hege Kornør, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heather Melanie R Ames, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Severin Zinöcker, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gyri Synnøve Hval Straumann, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Hilde Helene Holte, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Asbjørn Kulseng Steiro, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gunn Eva Næss, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet