Hopp til innhold

Prosjekt

Kronisk smerte og fysiologisk belastning - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien undersøker i hvilken grad kronisk smerte er assosiert med metabolske, hormonelle, kardiovaskulære og immunologiske systemer, akselerert aldring, økt sykelighet, nedsatt funksjonsevne og tidligere død.


Sammendrag

Studien undersøker i hvilken grad kronisk smerte er assosiert med: a) metabolske, hormonelle, kardiovaskulære og immunologiske systemer, b) akselerert aldring (telomerlengde), c) økt sykelighet, d) nedsatt funksjonsevne og e) tidligere død. Studien vil gjennomføres med data fra den fjerde, femte og sjette Tromsøundersøkelsen (tilsammen ca. 35.000 deltakere). Det gjennomføres både tverrsnitts- og prospektive analyser. Data som vil bli analysert omfatter demografiske variable, mål på kronisk smerte og smertefølsomhet (eksponering), mål på metabolsk, endokrinologisk, kardiovaskulær og immunologisk funksjon (endepunkt), mål på cellulær aldring (telomerlengde fra DNA analyse) (endepunkt), spørreskjemadata vedrørende komorbide kroniske lidelser (endepunkt), og spørreskjemadata om livstil, psykisk helse og medisinbruk (co-faktorer og beskyttende / sårbarhetsfaktorer). (Se vedlagt protokoll og variabel oversikt for detaljer.)

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Henrik Børsting Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF
Kushang VPatel, University of Washington

Om prosjektet