Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt

Prosjekt

Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal utarbeide en systematisk kartleggingsoversikt over bruk av kjønnsstratifiserte analyser i norsk forskning om effekt av behandling for en rekke sykdommer.


Sammendrag

Vi skal utarbeide en systematisk kartleggingsoversikt over bruk av kjønnsstratifiserte analyser i norsk forskning om effekt av behandling for en rekke sykdommer. Hovedfokuset er forskning utført i Norge. Flerlandsstudier kan inkluderes om norske pasienter er inkludert og minst én forfatter er tilknyttet en norsk institusjon. Oppdraget er begrenset til primærstudier som er publisert i 2017 eller senere.

En systematisk kartleggingsoversikt er en type kunnskapsoppsummering som kartlegger og beskriver eksisterende litteratur- eller forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde.

For å identifisere relevante forskningsartikler vil vi gjennomføre et systematisk litteratursøk. To forskere vil parvis og uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil sortere de inkluderte studiene i EPPI Reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Vi vil sortere og presentere resultatene fra kartleggingen i en norskspråklig rapport som skal offentliggjøres av Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Nora Mork Østbø, Universitetet i Oslo

Start

01.06.2022

Slutt

14.10.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist