Hopp til innhold

Prosjekt

Kan kosthold og livsstilsfaktorer bidra til forebygging av selvmord? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med er å undersøke om enkelte livsstilsfaktorer kan påvirke eller dempe trangen til selvmord, og å undersøke sammenhenger mellom slike livsstilsfaktorer og kjente forløpere for selvmord.


Sammendrag

Selvmord er et omfattende helse- og samfunnsproblem med store negative ringvirkninger. De som begår selvmord drives av en trang til å avslutte livet som overstyrer deres naturlige trang til livsoppholdelse. Målet med dette prosjektet er å undersøke om enkelte livsstilsfaktorer kan påvirke eller dempe trangen til selvmord, og å undersøke sammenhenger mellom slike livsstilsfaktorer og kjente forløpere for selvmord. Slike forløpere omfatter blant annet depresjon og personlighetsforstyrrelse. Prosjektet vil benytte ikke-personidentifiserbare data fra Dødsårsaksregisteret og Helseundersøkelsene (CONOR). Disse datakildene har opplysninger om selvmord og om aktuelle livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, fysisk aktivitet og røyking og informasjon om relevante faktorer som bør inngå i analysen av datamaterialet. En bedre forståelse av samspillet mellom livsstilsfaktorer og selvmordsrisiko kan være av stor betydning i forebygging av selvmord, både på individ-nivå og samfunnsnivå.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Lloyd Balbuena, University of Saskatchewan
Ann John, Swansea University
Rudy Bowen, University of Saskatchewan

Om prosjektet