Hopp til innhold

Prosjekt

Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne studien vil vi se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm.


Sammendrag

På verdensbasis er ca. 2 milliarder mennesker utsatt for jodmangel. Alvorlig jodmangel har store konsekvenser, særlig for hjernens utvikling hos barn, men man vet lite om konsekvenser av mildere jodmangel. I Norge blir fôret til kuene tilsatt jod, og melkeprodukter og fisk de viktigste jodkildene i kosten. Man har i flere tiår antatt at nordmenn har hatt god jodstatus. Data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) viser imidlertid at mer enn halvparten av norske gravide får for lite jod. Nyere studier indikerer at selv mild mangel kan gi varige negative effekter hos barnet. I denne studien vil vi bruke data fra MoBa til å se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm. Vi vil bruke data fra spørreskjemaer utfylt av foreldre ved tre og åtte års alder, og data fra to delstudier av MoBa der et utvalg av barna har vært inne til klinisk undersøkelse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marianne Hope Abel, OsloMet - storbyuniversitetet
Liv Elin Torheim, OsloMet - storbyuniversitetet
Ida Henriette Caspersen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Jan Alexander, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Eek Brandlistuen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Gro Dehli Villanger, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Guido Philipp Emmanuel Biele, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Tim Korevaar, Erasmus MC: Univeritair Medisch Centrum Rotterdam
Iris Erlund, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Petra Arohonka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Om prosjektet