Hopp til innhold

Prosjekt

Inflammasjonsmarkører og B-vitaminer i svangerskapet som prediktorer for autismespekterforstyrrelser (ASD) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.


Sammendrag

Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (REK-saksnr. S-95113). Prosjektet omhandler laboratorieanalyser av plasmaprøver fra MoBas biobank. Formålet er å analyser konsentrasjoner av inflammasjonsmarkører, B-vitaminer og andre én-karbon-metabolitter i blodplasma fra gravide mødre. Prøver fra mødre av barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) skal sammenlignes med prøver fra tilfeldig utvalgte kontroll-mødre. Vi vil undersøke om det er forskjeller mellom mødre til ASD-barn og andre mødre, og om noen av markørene kan være prediktive for en senere ASD-diagnose hos barnet. Analysene skal foretas ved forskningslaboratoriet BEVITAL, som er tilknyttet Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet