Hopp til innhold

Prosjekt

Impacts of climate change on the association between extreme weather events and waterborne illness - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risiko for vannbåren smitte.


Sammendrag

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risiko for vannbåren smitte. Prosjektet består av fire arbeidspakker, og i arbeidspakke tre ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom registrerte tilfeller av campylobacteriose i nasjonale helseregistre i Norge, Danmark, Finland og Sverige og ekstreme værhendelser, med fokus på nedbørsdata, fra Meterologisk institutt. Arbeidspakke tre ledes av Steen Ethelberg ved Statens Serum Institut i Danmark.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Karin Maria Nygård, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Norwegian Institute of Public Health

Prosjektdeltakere

Vidar Lund, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Norwegian Institute of Public Health
S Ethelberg, Statens Serum Institut
Razak Seidu, Department of Ocean Operations and Civil Engineering, Norwegian University of Science and Technology
Richard Aubrey White, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Norwegian Institute of Public Health

Om prosjektet