Hopp til innhold

Prosjekt

Immuncelleprofiler hos pasienter med ukjent mekanisme for allergiske reaksjoner mot mat - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Da matallergi kan føre til svært alvorlige reaksjoner med stor usikkerhet hos pasientene er det viktig å stille riktig diagnose slik at engstelsen for å få en allergisk reaksjon blir redusert og et riktig kosthold opprettholdes.


Sammendrag

Da matallergi kan føre til svært alvorlige reaksjoner med stor usikkerhet hos pasientene er det viktig å stille riktig diagnose slik at engstelsen for å få en allergisk reaksjon blir redusert og et riktig kosthold opprettholdes. Diagnose er vanskelig for pasienter som ikke har spesifikke IgE(sIgE) antistoffer mot matallergener, men har alvorlige reaksjoner mot mat. Målet med prosjektet er å finne forskjeller i celle-populasjoner i blodet som kan forklare forskjeller mellom pasienter med og uten sIgE antistoffer, sammenlignet med friske kontroller. Vi vil benytte den nye metoden CyTOF masse-spektrometri som kan måle et stort antall immuncelle subpopulasjoner i mononukleære celler i blod. Hypotesen er at datasettet fra analysene vil gi identifikasjon av celle-fenotyper som kan fungere som biomarkører for allergisk reaksjon mot mat hos pasienter med og uten sIgE antistoffer i blodet. I forkant vil vi foreta serologiske undersøkelser for å definere deltagere med og uten sIgE antistoffer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ellen Namork, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Unni Cecilie Nygaard, Avdeling for toksikologi og risiko, Folkehelseinstituttet
Hubert Dirven, Folkehelseinstituttet
Eva Stylianou, Institutt for indremedisinsk forskning (OUS), Oslo universitetssykehus HF
Friedrike Sonnet, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet