Hopp til innhold

Prosjekt

Styrking av internasjonalt samarbeid for kapitalisering på kostnadseffektive og livreddende varer - prosjektbeskrivelse

Publisert

«Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» (i4C) er et konsortium av forskere og institusjoner som evaluerer åtte ulike politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.


Sammendrag

«Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» (i4C) er et konsortium av forskere og institusjoner som evaluerer åtte ulike politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.

 

Av de åtte intervensjoner, fem (1-5) tar sikte på å forbedre global tilgang til eksisterende, livreddende varer; og de tre andre (6-8) tar sikte på å forbedre prioritering, finansiering og insentiver for global innovasjon av nye, livreddende varer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Trygve Ottersen, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christine Oline Årdal, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Unni Gopinathan, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo
Live Storehagen Dansie, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Steinar E Andresen, Fridtjof Nansens institutt
Kristin Ingstad Sandberg, Fridtjof Nansens institutt
Jens Viktor Plahte, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet
Berit Sofie Hustad Hembre, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Johan Holst, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Steven J. Hoffman, York University
Sonja Lynn Myhre, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Elizabeth Fleur Peacocke, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Dimitrios Gouglas, Instituttledelse, Folkehelseinstituttet
Gaëlle Groux, University of Ottawa
Lathika Sritharan, York University
Thana Cristina de Campos, Ottawa University
Patrick Fafard, University of Ottawa

Om prosjektet