Hopp til innhold

Prosjekt

Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse: en systematisk oversikt. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne systematiske oversikten skal sammenlikne effekt og sikkerhet av kombinasjonsbehandling med monoterapi for antibiotikabehandling hos voksne pasienter med septisk sjokk.


Sammendrag

Hva er effekten av empirisk behandling med kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent plassering: en systematisk oversikt. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ble utgitt i 2013, og er nå under revisjon (1). Denne systematiske oversikten skal sammenlikne effekt og sikkerhet av kombinasjonsbehandling med monoterapi for antibiotikabehandling hos voksne pasienter med septisk sjokk. Resultatene vil inngå i arbeidet med å oppdatere anbefalinger, tilpasset norske forhold, for pasienter som lider av septisk sjokk.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Peter William Himmels, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Liv Giske, Folkehelseinstituttet
Eva Helene Arentz-Hansen, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet