Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Hørselstap i barndommen og senere i livet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.


 • Start

  01.03.2011

 • Slutt

  28.02.2021

 • Status

  Pågående

 • Finansiering

  EXTRA

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Bo Lars Engdahl

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Mariann Idstad

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Konsekvensene av hørselstap tidlig i livet kan være av stor betydning for senere psykososial utvikling og helse, og dermed ha stor betydning i et folkehelseperspektiv. Mulige konsekvenser kan være lavere utdannelse, inntekt og deltakelse i arbeidslivet enn blant befolkningen ellers, dårligere sosialt nettverk, og nedsatt psykisk helse. I perioden 1954-86 fikk alle elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag sin hørsel undersøkt i løpet av skoletiden. Alle 8407 elever som testet positivt i hørselsscreeningen ble tilbudt undersøkelse av ØNH-spesialist. Vi vil benytte data fra HUNT 1-3, Hørselsundersøkelsen i NT, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre. Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bo Engdahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mariann Idstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Bo Lars Engdahl, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Ellen Kvestad, Folkehelseinstituttet
Jostein Holmen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ottar Bjerkeset, Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lisa Aarhus, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Eskil Bjørgan, Helse Nord-Trøndelag HF