Hopp til innhold

Prosjekt

Hørselstap i barndommen og senere i livet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.


Sammendrag

Konsekvensene av hørselstap tidlig i livet kan være av stor betydning for senere psykososial utvikling og helse, og dermed ha stor betydning i et folkehelseperspektiv. Mulige konsekvenser kan være lavere utdannelse, inntekt og deltakelse i arbeidslivet enn blant befolkningen ellers, dårligere sosialt nettverk, og nedsatt psykisk helse. I perioden 1954-86 fikk alle elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag sin hørsel undersøkt i løpet av skoletiden. Alle 8407 elever som testet positivt i hørselsscreeningen ble tilbudt undersøkelse av ØNH-spesialist. Vi vil benytte data fra HUNT 1-3, Hørselsundersøkelsen i NT, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre. Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bo Engdahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mariann Idstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Bo Lars Engdahl, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Ellen Kvestad, Folkehelseinstituttet
Jostein Holmen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ottar Bjerkeset, Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lisa Aarhus, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Eskil Bjørgan, Helse Nord-Trøndelag HF

Om prosjektet