Hopp til innhold

Prosjekt

Holdbarhetsstudie: langtidslagring av serum - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om det er noen forskjell i holdbarheten til enkelte komponenter i serum ved langtidslagring ved -80 grader i tre ulike lagringsalternativer.


Sammendrag

Hensikten med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om det er noen forskjell i holdbarheten til enkelte komponenter i serum ved langtidslagring ved -80 grader i tre ulike lagringsalternativer. 1) Langtidslagring i -80 automatlager 2) Langtidslagring i -80 kistefryser som åpnes sjelden 3) Langtidslagring i -80 kistefryser som åpnes ofte (daglig til flere ganger per dag). Mål med dette kvalitetssikringsprosjektet er å se om enkelte komponenter i serum endres ulikt ved langtidslagring når de utsettes ulikt for temperatursvingninger uten at disse medfører full tining, inkludert om det er noen forskjell for prøver som lagres i automatlager versus kistefrysere. Litteraturen sier svært lite om dette, og prosjektet vil være et bidrag til økt forståelse for prøvekvalitet ved langtidslagring. Det skal samles inn biologisk materiale fra minimum 30 frivillige kvinner og menn som skal lagres på de tre ulike måtene, og det skal undersøkes om det er forskjeller etter 6 mnd, 1,2,3,5,7 og 10 år.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ninia Margrethe Johnsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Camilla Lysa Fredlund, Avdeling for biobanker, Folkehelseinstituttet
Liv Paltiel, Avdeling for biobanker, Folkehelseinstituttet
Anne Kari Tveter, Avdeling for biobanker, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet