Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og omsorgstjenester til eldre innvandrere - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helse- og omsorgstjenester til eldre innvandrere - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt

Prosjekt

Helse- og omsorgstjenester til eldre innvandrere - Prosjektplan for systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi mangler en oversikt om hva som finnes av forskning om helse- og omsorgstjenester til eldre innvandrere.


Sammendrag

Andelen eldre innvandrere er økende i Norge. Studier viser at denne gruppen har dårligere selvrapportert helse og lavere bruk av helsetjenester enn den øvrige befolkningen, samt at de opplever barrierer i møte med tjenestene som muligens fører til udekkede hjelpebehov. Vi mangler en oversikt om hva som finnes av forskning om helse- og omsorgstjenester til eldre innvandrere. Vi utfører derfor en systematisk kartleggingsoversikt (engelsk: scoping review) over forskning på feltet. Kartleggingsoversikt er en type kunnskapsoppsummering som kartlegger og narrativt beskriver eksisterende forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde.

For å identifisere relevante studier søker bibliotekar i internasjonale forskningsldatabaser og enkelte kilder for grå litteratur. Vi inkluderer primærstudier fra år 2012-2022 som omhandler helse-og omsorgstjenester til eldre innvandrere. To medarbeidere utfører uavhengig av hverandre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. De inkluderte studiene fra Norden blir deretter vurdert for mulig risiko for systematiske skjevheter/metodiske begrensninger. Fra hver av de inkluderte studiene henter en forsker ut relevant informasjon og en annen forsker kontrollerer at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut. Funnene blir fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner samt i tabeller og diagrammer der det er hensiktsmessig.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Start

26.06.2022

Slutt

15.12.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

Gyri Hval