Hopp til innhold

Prosjekt

Helgenom assosiasjonsstudie ved anoreksi - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I 2007 ble the Genetic Consortium for Anorexia Nervosa (GCAN) dannet, et internasjonalt konsortium hvor formålet er å finne assosiasjoner mellom DNA sekvens varianter og anorexia nervosa (anoreksi). Spiseforstyrrelsen anoreksi er en psykiatrisk diagnose karakterisert ved lav kroppsvekt, frykt for å legge på seg og forstyrret opplevelse av kroppen.


Sammendrag

I 2007 ble the Genetic Consortium for Anorexia Nervosa (GCAN) dannet, et internasjonalt konsortium hvor formålet er å finne assosiasjoner mellom DNA sekvens varianter og anorexia nervosa (anoreksi). Spiseforstyrrelsen anoreksi er en psykiatrisk diagnose karakterisert ved lav kroppsvekt, frykt for å legge på seg og forstyrret opplevelse av kroppen. Anoreksi rammer ca 1% av befolkningen, ti ganger så mange kvinner som menn, og har høy dødelighet. Familie- og tvillingstudier har vist at spiseforstyrrelser har en genetisk komponent. GCAN vil, ved å samle 4000 individer med anoreksi fra 17 ulike forskningsmiljøer, gjennomføre en helgenom assosiasjonsstudie (GWAS) for å identifisere risiko gener for anoreksi. Fra Tvillingundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) har man diagnostiske data på spiseforstyrrelser og DNA prøver fra blodprøver. Vi ønsker å bidra i konsortiet med DNA prøver fra 100 individer med spiseforstyrrelser og like mange kontroller.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet