Hopp til innhold

Prosjekt

Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.


Sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet karakterisert av demyelinisering og aksonal degenerasjon.  
En rådgivende komite for kliniske studier om MS, har klassifisert sykdommen i fire kategorier (1): klinisk isolert syndrom (clinically isolated syndrome, CIS), attakvis MS (relapse remitting MS, RRMS), primær progressiv MS (primary progressive MS, PPMS) og sekundær progressiv MS (secondary progressive MS, SPMS).  
Blant alle legemidler som har markedsføringstillatelse for behandling av RRMS, er det bare ocrelizumab som har markedsføringstillatelse for både RRMS og PPMS. 
I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS. Vi inkluderer rituximab som ikke har markedsføringstillatelse for noen av MS-formene, men som blir brukt off-label i MS-pasienter. Vi vil ikke undersøke sikkerheten da vi vurderer at dette vil være dekket av Health Technology Assessment of medicines used for multiple sclerosis. Part I: RRMS. 
Project 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Torunn Elisabeth Tjelle, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingrid Kristine Ohm, Folkehelseinstituttet
Gunhild Hagen, Folkehelseinstituttet
Vida Hamidi, Folkehelseinstituttet
Christopher F. Rose, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet