Hopp til innhold

Prosjekt

Håndtering av svangerskap som har passert termin - Prosjektplan for systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil vurdere effektene av å sette i gang fødsel ved 41 svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 uker.


Sammendrag

Det er faglig uenighet om hvordan svangerskap som har passert termin skal håndteres. WHO anbefaler å tilby å sette i gang fødsel etter 41 fullgåtte uker.

 

Vi vil vurdere effektene av å sette i gang fødsel ved 41svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 uker.

 

Vi skal lage en systematisk oversikt over randomiserte studier som svarer på problemstillingen. Vi skal også vurdere overførbarheten av forskningsfunnene til norske forhold. Studiene henter vi fra en Cochrane-oversikt fra 2018 og fra systematiske litteratursøk i elektroniske databaser. Vi bruker ellers framgangsmåter som beskrevet i Cochrane-oversikten og i Folkehelseinstituttets metodebok for oppsummert forskning.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hege Kornør, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jahn Frederik Frøen, Folkehelseinstituttet
Atle Fretheim, Folkehelseinstituttet
Camilla Haavaldsen, Akershus universitetssykehus HF
Nils-Halvdan Morken, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Tonje Lehne Refsdal, Folkehelseinstituttet
Liv Merete Brynildsen Reinar, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet