Hopp til innhold

Prosjekt

Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Helsedirektoratet ønsker en oversikt over hva som finnes av publisert forskning på gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.


Sammendrag

I forbindelse med oppdatering av den nasjonal faglig retningslinjen for svangerskapsdiabetes ønsker Helsedirektoratet en oversikt over hva som finnes av publisert forskning på gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes. På hvilken måte påvirkes følelser, bevissthet eller holdninger til svangerskapet og egen helse positivt eller negativt av å ta denne testen?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Synnøve Hval Straumann, Folkehelseinstituttet
Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet
Aleksandra Pirnat, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet