Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet for pasienter og pårørende. Han var dessuten en ener i formidling. Vi har som mål å gjøre kvalitetssikret helsetjenesteforskning og helseinformasjon fritt tilgjengelig for alt helsepersonell og til befolkningen for øvrig.


 • Start

  12.09.2010

 • Slutt

  30.12.2019

 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Sigrun Espelien Aasen

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet for pasienter og pårørende. Han var dessuten en ener i formidling. Nasjonalt Kunnskapssenter og Helsebiblioteket har som mål å gjøre kvalitetssikret helsetjenesteforskning og helseinformasjon fritt tilgjengelig for alt helsepersonell og til befolkningen for øvrig. Fri tilgang (open access) er nedfelt i retningslinjene for vårt arbeid. Kunnskapssenteret ønsker å hedre Peter F. Hjort gjennom å samle og tilgjengeliggjøre det meste av hans produksjon i Cristin (Current research information system in Norway), med lenker til fulltekst i HeRA (Helsebiblioteket’s Research Archive) og andre åpne arkiv.

Produksjonen omfatter bøker, rapporter, artikler, kronikker, kapitler, bokanmeldelser,videoer og lydopptak. Forfatteren har gitt sitt samtykke til dette, samt til at vi gir ham institusjonstilhørighet til Kunnskapssenteret for å kunne utføre oppgaven. Han har arbeidet ved flere institusjoner, og alle er takknemlige for at han hedres på denne måten. Samtykke og copyright fra utgivere har vært avgjørende for å løse oppgaven.

Mål

Gi alle nettbasert, fri tilgang til Peter F. Hjorts omfattende produksjon.

Gi ansatte på alle nivå i helsetjenesten tilgang til helseopplysning av solid kvalitet, som kan inspirere og glede mange i helsetjenesten innenlands og internasjonalt.

Vise viktigheten av åpen publisering (open access). Forfatterne gir normalt fra seg sine rettigheter til egen produksjon, og ”låser” offentlig finansiert informasjon ved å gi copyright til kommersielle utgivere.

Vise Nasjonalbibliotekets, fag- og folkebibliotekenes samfunnsnyttige rolle. Vise nytten av godt indekseringsarbeid og samarbeid. Vise de mulighetene våre nasjonale databaser og arkiver gir oss til å synliggjøre kvalitetsinformasjon enkelt og åpent på internett.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen, Avdeling for formidling og bruk av kunnskap, Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter