Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011

Prosjekt

Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet for pasienter og pårørende. Han var dessuten en ener i formidling. Vi har som mål å gjøre kvalitetssikret helsetjenesteforskning og helseinformasjon fritt tilgjengelig for alt helsepersonell og til befolkningen for øvrig.


Sammendrag

Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet for pasienter og pårørende. Han var dessuten en ener i formidling. Nasjonalt Kunnskapssenter og Helsebiblioteket har som mål å gjøre kvalitetssikret helsetjenesteforskning og helseinformasjon fritt tilgjengelig for alt helsepersonell og til befolkningen for øvrig. Fri tilgang (open access) er nedfelt i retningslinjene for vårt arbeid. Kunnskapssenteret ønsker å hedre Peter F. Hjort gjennom å samle og tilgjengeliggjøre det meste av hans produksjon i Cristin (Current research information system in Norway), med lenker til fulltekst i HeRA (Helsebiblioteket’s Research Archive) og andre åpne arkiv.

Produksjonen omfatter bøker, rapporter, artikler, kronikker, kapitler, bokanmeldelser,videoer og lydopptak. Forfatteren har gitt sitt samtykke til dette, samt til at vi gir ham institusjonstilhørighet til Kunnskapssenteret for å kunne utføre oppgaven. Han har arbeidet ved flere institusjoner, og alle er takknemlige for at han hedres på denne måten. Samtykke og copyright fra utgivere har vært avgjørende for å løse oppgaven.

Mål

Gi alle nettbasert, fri tilgang til Peter F. Hjorts omfattende produksjon.

Gi ansatte på alle nivå i helsetjenesten tilgang til helseopplysning av solid kvalitet, som kan inspirere og glede mange i helsetjenesten innenlands og internasjonalt.

Vise viktigheten av åpen publisering (open access). Forfatterne gir normalt fra seg sine rettigheter til egen produksjon, og ”låser” offentlig finansiert informasjon ved å gi copyright til kommersielle utgivere.

Vise Nasjonalbibliotekets, fag- og folkebibliotekenes samfunnsnyttige rolle. Vise nytten av godt indekseringsarbeid og samarbeid. Vise de mulighetene våre nasjonale databaser og arkiver gir oss til å synliggjøre kvalitetsinformasjon enkelt og åpent på internett.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen, Avdeling for formidling og bruk av kunnskap, Folkehelseinstituttet

Start

12.09.2010

Slutt

30.12.2019

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter