Hopp til innhold

Prosjekt

Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker.


 • Start

  01.01.2016

 • Slutt

  31.12.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Børge Sivertsen

Sammendrag

Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker. Mer spesifikt består prosjektet av følge delmål: 1) Å undersøke om det er forskjeller i risiko for å bli innblandet i ulykker mellom personer som bruker gitte medikamenter over lengre tid og nye brukere. Medikamentgruppene som i hovedsak skal undersøkes er benzodiazepiner, benzodiazepinliknende stoffer (z-hypnotika) og ulike opioider. 2) Å undersøke om brukere av «nyere» medikamenter, som har inntatt markedet de siste årene har endret risiko for innblanding i ulykker. 3) Å undersøke om brukere av flere medikamenter samtidig har økt risikoen for innblanding i ulykker.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet