Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Prosjektplan for forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Prosjektplan for forskningskart

Prosjekt

Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Prosjektplan for forskningskart - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Arbeids- og velfredsdirektoratet (NAV) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge forskning om tiltak for å hindre langvarige og/eller hyppige sykefravær i arbeidslivet, og dermed risiko for sykefraværsrelatert frafall fra arbeidslivet.


Sammendrag

Å oppleve ‘utenforskap’ i betydningen av å stå utenfor arbeidslivet medfører individuelle så vel som samfunnsmessige omkostninger. Den nåværende IA-avtalen har som mål å redusere frafall fra arbeidslivet og redusere sykefraværet i Norge.

 

Arbeids- og velfredsdirektoratet (NAV) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge forskning om tiltak for å hindre langvarige og/eller hyppige sykefravær i arbeidslivet, og dermed risiko for sykefraværsrelatert frafall fra arbeidslivet. Hensikten var å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull.

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi  inkluderer i det digitale verktøyet EPPI-Reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Vi vil også vurdere de inkluderte studienes risiko for systematiske skjevheter. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norsk-språklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rigmor Berg, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hong Lien Nguyen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Anne-Lise Berthelsen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Severin Zinöcker, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Hilde Helene Holte, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Start

10.11.2020

Slutt

15.07.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Rigmor Berg