Hopp til innhold

Prosjekt

Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017. Brukerne får tilsendt et brev hjem hvor foresatte blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse om sine erfaringer med BUPene.


Sammendrag

Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker ila 2017. Brukerne får tilsendt et brev hjem hvor foresatte blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse om sine erfaringer med BUPene. Datainnsamling starter september-desember 2018

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kjersti Eeg Skudal, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Olaf Holmboe, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet