Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Foreldres skjermbruk og samspill med barn 0-6 år: prosjektplan for en systematisk oversikt- Prosjektplan for en omtale/ en oversikt over oversikter/ en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foreldres skjermbruk og samspill med barn 0-6 år: prosjektplan for en systematisk oversikt- Prosjektplan for en omtale/ en oversikt over oversikter/ en systematisk oversikt

Prosjekt

Foreldres skjermbruk og samspill med barn 0-6 år: prosjektplan for en systematisk oversikt- Prosjektplan for en omtale/ en oversikt over oversikter/ en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å foreta en systematisk gjennomgang av forskning om konsekvenser av foreldres bruk av mobile skjermer i samvær med barn 0-6 år.


Sammendrag

Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å foreta en systematisk gjennomgang av forskning om konsekvenser av foreldres bruk av mobile skjermer i samvær med barn 0-6 år. Utfallsmål er samspill, kommunikasjon, tilknytning, emosjonell og kognitiv utvikling hos barn samt emosjonell tilgjengelighet hos foreldre. Dersom det finnes én eller flere relevante og gode systematiske oversikter vil vi lage en omtale eller en oversikt over oversikter. Hvis vi ikke identifiserer gode systematiske oversikter som besvarer forskningsspørsmålet, vil vi lage en systematisk oversikt over primærstudier.

 

Vi vil gjøre et systematisk søk etter relevante studier i ordinære databaser og andre aktuelle steder (‘grå litteratur’). Relevante studier må besvare forskningsspørsmålet og ha et egnet studiedesign for spørsmål om konsekvenser for barn og foreldre av en eksponering/et tiltak (foreldres skjermbruk) på kort og/eller lang sikt. Vi vil utføre dobbel, uavhengig screening og identifikasjon av fulltekster. På samme vis vil vi med egnede verktøy/sjekklister vurdere de inkluderte studienes risiko for systematiske skjevheter (‘bias’). Videre vil vi hente ut data fra studiene og sammenstille resultatene på best egnet måte, enten i metaanalyser eller narrative synteser. Vi vil vurdere tillit til resultatene ved hjelp av GRADE.

 

Rapporten vil leveres Helsedirektoratet innen 1. april 2022.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingvild Kirkehei, Folkehelseinstituttet
Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet
Maria Julia Bidonde Torre, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2021

Slutt

01.04.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Heid Nøkleby