Hopp til innhold

Prosjekt

Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdommer som hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, diaré og lungebetennelse.


Sammendrag

Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdommer som hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, diaré og lungebetennelse. For å gi riktig behandling er det en stor fordel å vite hvilken mikrobe som er årsak til infeksjonen, både for å gi riktig antibiotika og for å unngå unødvendig antibiotika-bruk. Det er også viktig å vite hvilke mikrober som finnes i et geografisk område, for å vite hvilke prøver som bør tas av pasientene, hvilken behandling som bør gis og hvilke forebyggende tiltak som bør igangsettes, f.eks. vaksinering. Etiopia er et land hvor infeksjonssykdommer er utbredt og fører til høy dødelighet, men hvor presis diagnostikk er manglende. Studien skal analysere prøver fra pasienter med mistanke om en infeksjonssykdom, og vil gi ny informasjon om hvilke mikrober som er vanlige ved mange av disse infeksjonene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Guro Kristine Bårnes, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Laura Feruglio, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Øystein Haarklau Johansen, Universitetet i Bergen
Jeanette H. Magnus, Universitetet i Oslo
Hannah Joan Jørgensen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet