Hopp til innhold

Prosjekt

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging. Erfaringer tidlig i livet, for eksempel vekst i fosterlivet, har vist seg å ha sammenheng med kroniske sykdommer, som HKS, i voksen alder.


Sammendrag

Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging. Erfaringer tidlig i livet, for eksempel vekst i fosterlivet, har vist seg å ha sammenheng med kroniske sykdommer, som HKS, i voksen alder. Dette kan ha både genetiske og miljømessige årsaker. I dag forklarer kjente faktorer relatert til gener og miljø kun en liten del av forskjeller i forekomst av HKS. I Norge har vi helseregistre som dekker flere generasjoner og i tillegg store nasjonale helseundersøkelser. Vi vil bruke data fra disse registerene og undersøkelsene til å studere sammenhengen mellom fødselsvekt og foreldre og andre familiemedlemmers (med ulik grad av genetisk tilknytning) risiko for HKS. Resultatene kan brukes til å forstå hvilken rolle genetiske og miljømessige faktorer spiller i utviklingen av HKS, og sannsynligvis også andre kroniske sykdommer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øyvind Næss, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet