Hopp til innhold

Prosjekt

Fars alder og barnekreft - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.


Sammendrag

Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år. Studien er en del av et internasjonalt samarbeid med International Childhood Canser Consortium (I4C) som ble etablert i 2005. Ved et samarbeid mellom flere lands fødselskohorter skal det være mulig å få tilstrekkelig grunnlag til å forske på barnekreft. Data for 108.000 personer i Norge hentes fra Kreftregisteret og MoBa (Den norske mor barn – undersøkelsen). Prosjektstart er beregnet til 1.4.2010 og slutt til 1.3.2012. Datamaterialet skal slettes 1.3.2015. Data er allerede samlet inn og deltagerne vil derfor ikke kontaktes. Datafilen vil være avidentifisert. Det anses derfor at det ikke er noen ulemper for deltakerne bortsett fra at påvisning av sammenheng mellom fars alder og leukemi hos barn kan skape usikkerhet hos de som ønsker seg barn. Som fordel angis det generelt at kunnskap om sammenhenger kan gi grunnlag for tidlig diagnose, bedre behandling og forebygging, samt at om det finnes en sammenheng, vil det bidra til å øke den vitenskaplige forståelsen av sykdommens årsaker. Prosjektet skal også vurderes av MoBa og kreftregisteret. Under Internkontroll og sikkerhet oppgis det at ‖Etter avtale med Datatilsynet er det nok å henvise til brevet (Datatilsynets ref. 2002/2135)‖.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Håberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet