Hopp til innhold

Prosjekt

Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien skal undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer, kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet.


Sammendrag

Forventet levealder har økt jevnt i den vestlige verden de siste tiår, men om denne økningen også er akkompagnert av bedre helse og bedre funksjonsevne hos de eldre er usikkert. For å belyse dette trenger man store studier med objektive mål på fysisk funksjon, og slike studier mangler vi i Norge. Ett unntak er Tromsøundersøkelsen, som inkluderte slike mål i den fjerde runden i 1994, 2001 og i 2007. Tromsøundersøkelsen har potensiale til å bli en viktig longitudinell studie av aldring. Hovedmålet med denne studien er todelt; først vil vi undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer (lipider, røyking, alkoholbruk, fysisk aktivitet, blodtrykk, kolesterol og BMI), kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet. Dernest vil vi undersøke hvordan funksjonsevne påvirker senere funksjonshemming, bentap, brudd og død.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Holvik, Folkehelseinstituttet
Haakon E Meyer, Folkehelseinstituttet
Annette Vogt Hauger, OsloMet - storbyuniversitetet

Om prosjektet