Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Målsettingene til evalueringen er bl.a. å kunne si noe om hvorvidt nivået av angst- og depresjonssymptomer er endret i terapiperioden, og hvor mange som har blitt «friske».


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Fra 2012 satte Helsedirektoratet i gang pilotprosjektet «Rask Psykisk Helsehjelp» i 14 norske kommuner og tre Oslo-bydeler og dreier seg om å tilby innbyggere over 18 år et lavterskeltilbud om hjelp med angst og/eller lett til moderate depresjon. I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet. Målsettingene til evalueringen er bl.a. å kunne si noe om hvorvidt nivået av angst- og depresjonssymptomer er endret i terapi-perioden, og hvor mange som har blitt «friske». Vi også ønsker å si noe om endring i arbeidstilknytning og livskvalitet. Tilfredshet av pasienten med selve tjenesten skal også undersøkes. I tillegg vil vi også vite mer om hvordan de som jobber med tiltaket vurderer tjenesten og måten den fungerer på. Det vil spesielt bli undersøkt i hvilken grad det er blitt lagt til rette for brukermedvirkning. Samhandling med NAV, fastleger og øvrige kommunale tjenester er viktige sider ved den nye tjenesten og vil bli belyst.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Robert Frans Otto Smith, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Daniele Evelin Alves, Folkehelseinstituttet
Leif Edvard Aarø, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Robert Frans Otto Smith, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Linn Vathne Lervik, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Marit Knapstad, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Otto Robert Frans Smith, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Eirunn Thun, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
Solbjørg Makalani Myrtveit, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet