Hopp til innhold

Prosjekt

Evaluering av overdosestrategien 2014-2017 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.


Sammendrag

Det høye antall overdosedødsfall i Norge bekymrer. Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI (Tidligere SIRUS) fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. Tillegg til tildelingsbrev for 2013. En midtveisrapport ble sendt HOD i 2016 og en rapport skal ferdigstilles i løpet av 2018.

 

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Linn Renathe Gjersing, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marit Edland-Gryt, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet