Hopp til innhold

Prosjekt

Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studier basert på MoBa tyder på at mors bruk av B-vitaminet folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere ved å sammenstille informasjon fra MoBa og ABC-studien.


Sammendrag

Autismespekterforstyrrelser (ASD) og språkforsinkelse (LD) er alvorlige lidelser som rammer barn. Årsakene er ukjente, men det er vist at genetiske faktorer spiller en viktig rolle. Data fra flere kilder indikerer at miljøfaktorer også kan påvirke risiko for vansker hos barnet, kanskje ved å modifisere genuttrykket via epigenetiske mekanismer. Folat kan påvirke hvordan gener uttrykkes ved at metylgrupper bindes til DNA, og studier basert på Den Norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) tyder på at mors bruk av B-vitaminet folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere ved å sammenstille informasjon fra MoBa og ABC-studien med epigenetisk informasjon fremskaffet ved hjelp av metyleringsanalyse av DNA fra barn med ASD/LD, deres foreldre der dette er tilgjengelig og tilsvarende antall kontroller. Prosjektet kan potensielt bidra til banebrytende kunnskap om ASD/LD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet