Hopp til innhold

Prosjekt

Epidemiologi og molekylær karakterisering av invasive gruppe A streptokokkinfeksjoner i Norge, 2015-2018 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil vi beskrive den epidemiologiske situasjonen for iGAS i Norge og evaluere eventuelle epidemiologisk forandring de siste tre årene (2015-2018).


Sammendrag

Streptococcus pyogenes eller gruppe A streptokokker (GAS) er et utelukkende menneskelig patogen som forårsaker milde infeksjoner i halsen og huden, samt alvorlige infeksjoner og livstruende komplikasjoner. Forekomst av invasive gruppe A streptokokinfeksjoner (iGAS) forandrer seg over tid. En av grunnene kan være at bakteriene utvikler seg og erverver ulike virulensmekanismer. I dette prosjektet vil vi beskrive den epidemiologiske situasjonen for iGAS i Norge og evaluere eventuelle epidemiologisk forandring de siste tre årene (2015-2018). Vi vil også evaluere tilleggsverdien og metodologiske begrensninger ved å bruke neste generasjons sekvensering (NGS) data for antimikrobiell resistensovervåkning. Studien vil gi viktig kunnskap som kan brukes til å øke nasjonal oppmerksomhet om iGAS, Studien vil også brukes til å vurdere nytten av detaljert genetisk karakterisering av bakterieisolater for smittevernarbeidet og for overvåkning av antimikrobiell resistens på nasjonalt nivå.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ettore Amato, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Didrik Vestrheim, Folkehelseinstituttet
Dominique A. Caugant, Folkehelseinstituttet
Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet