Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister

Prosjekt

En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er et data-kvalitetssikrings tiltak og en studie som bedre utnytter eksisterende data i komplementerende helseregistre.


Sammendrag

Formålene med helseregistrene i Norge er å framskaffe data som gir trygge gode helsetjenester. Et av formålene til Norsk pasientregister er å være et kvalitetssikringsregister av data for andre helseregistre. Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus (NOIS) har som formål å beskrive forekomsten av infeksjoner i virksomhetene over tid etter kjennetegn ved pasientene og behandlingen deres. Videre skal data fra NOIS være grunnlag for råd til helsepersonell, virksomheter og forvaltning om smitteverntiltak, og evaluere virkninger av smitteverntiltak i virksomhetene. Studien framskaffer utviklingstrekk for prosedyrer (hofteleddskirurgi, keisersnitt, koronar by-pass, appendektomi, kolecystektomi, kreft i endetarmen) som registreres i NOIS, validerer data for nøyaktighet og kompletthet mot tilsvarende data i NPR. Videre komplementerer NPR NOIS med informasjon om ko-morbiditet og alternative kirurgiske koder for samtidige og/eller kompliserende inngrep. NPR gir også nevner data for alle re-innleggelser i sykehus for pasienter som er operert for de aktuelle prosedyrene. Ved hjelp av valideringsanalyser kan NOIS iverksette tiltak ved institusjoner der data kvaliteten eller komplettheten ikke er tilfredsstillende. Supplerende data fra NPR gir NOIS data større troverdighet i analyser av insidens og risikofaktorer for postoperative sykehusinfeksjoner og iverksettelse av korrigerende tiltak. Prosjektet er således et data-kvalitetssikrings tiltak og en studie som bedre utnytter eksisterende data i komplementerende helseregistre. Prosjektet er planlagt for perioden 1999-2020, hvor data valideres fortløpende fra 2005 til 2020.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hanne-Merete Eriksen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hege Line Magnussen Løwer, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Hanne-Merete Eriksen, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Finn Egil Skjeldestad, Kroniske sykdommers epidemiologi, UiT Norges arktiske universitet

Start

01.09.2009

Slutt

31.12.2020

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet