Hopp til innhold

Prosjekt

En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.


Sammendrag

Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land. Det er et omfattende prosjekt med mange deler. Det aktuelle delprosjektet vi søker om nå gjelder kodingen av dødsårsaker. Hvis fordelingen av ICD-10 koder for dødsårsak er systematisk ulik mellom Norge og Russland kan det føre til en bedre forståelse for validiteten til dataene. Kanskje det er mange "falske positive" i Russland, altså at de egentlig dør av andre årsaker. På dødsmeldingen kan det oppgis en underliggende dødsårsak, men også flere medvirkende årsaker. En analyse av disse årsakene på individnivå basert på minst 10 årganger fra Dødsårsaksregisteret i Norge og fra tilsvarende registre i 2 regioner i Russland vil gi oss muligheten til å forstå ulikhetene i koding. Det er svært viktig å kjenne disse detaljene for å kunne konkludere om det er en virkelig forhøyet dødelighet i Russland eller om det bare er mange falske positive.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Stein Emil Vollset, Folkehelseinstituttet
David Leon, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, U. of London

Om prosjektet