Hopp til innhold

Prosjekt

En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 som kan predikere spiseforstyrrelser og svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 2 og barnevariabler i generasjon 3.


Sammendrag

Bestemødrenes svangerskap kan ha betydning for barnebarnas risiko for spiseproblemer. Svangerskapskomplikasjoner hos bestemor (generasjon1) kan være en risikofaktor for barnets (generasjon2) senere utvikling av spiseforstyrrelser, som igjen kan påvirke hennes svangerskap og dermed utgjøre en risiko for spiseforstyrrelser hos barnebarnet (generasjon3). Hensikten med studien er derfor å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap/fødselskomplikasjoner i Generasjon 1 kan predikere spiseforstyrrelser og svangerskap/fødselskomplikasjoner i generasjon 2 og barnevariabler (inkludert neonatale utfall, temperament, tidlig vektutvikling, og spiseproblemer) i generasjon 3. Dette kan gjøres ved å identifisere MoBa-kvinnenes mødre i Medisinsk fødselsregister og koble denne informasjonen med data på svangerskap og spiseproblemer i MoBa. Dette vil gi viktig kunnskap om årsakene til en av våre mest alvorlige psykiatriske lidelser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Leila Torgersen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet